Presentació

El Departament de Fisiologia es dedica a promoure l’aprenentatge del funcionament normal dels éssers vius, coneixement fonamental per als estudiants de medicina, farmàcia, fisioteràpia, infermeria, psicologia, *bioingeniería, etc. El seu professorat imparteix docència *pre-grau en les facultats de Medicina, Farmàcia, Ciències Experimentals i Ciències Soci-sanitàries, desenvolupant dotze programes acreditats d’assignatures en estudis de Grau, mantenint a més el compromís en altres setze programes d’assignatures en llicenciatures i diplomatures fins a la seua extinció definitiva. L’esforç docent dedica considerables recursos a desenvolupar en els estudiants imprescindibles habilitats físiques i analítiques, a través d’un consistent programa d’activitats pràctiques. D’altra banda, s’imparteix docència *post-grau mitjançant els cursos de doctorat en *Neurociencias i Biotecnologia. El professorat del departament està profundament compromès en les àrees d’investigació dels Instituts de *Neurociencias i *Bioingeniería, principalment en *neurobiología ocular, *transducción sensorial, *nocicepción, *electrofisiología de l’escorça *pre-frontal, biofísica de canals iònics i fisiologia cel·lular endocrina. Aquest departament, finalment, està decididament implicat en tasques i projectes de cooperació internacional.

“Aquest text ha sigut traduït utilitzant un motor de raducció automàtica”.

23 novembre 2012